Chủ Nhật, 26/04/2015 - 01:12    
 CTCP Thẩm định giá Miền Nam

Thông tin CTCP Thẩm định giá miền Nam đến 31/5/2011

 
Vốn điều lệ
(31/12/2010)
(tr.đồng)
Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
Tỷ lệ
đầu tư
(%)
Lợi nhuận
(tr.đồng)
4,200
 
1,000
 
24%
 
1,348
 
 In Ấn